"ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಹೃದಯ" ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

►►ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಸಾಗರದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ 2017
ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಂದ 22ರ ವರೆಗೆ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ.